MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi
Fikir Projesi Yarışması

YARIŞMA HAKKINDA ŞARTNAME SORU VE CEVAPLAR ÖNEMLİ DUYURU YARIŞMA SONUÇLARI
Ödül Töreni ve Kolokyum Sergi Jüri Değerlendirme Raporu ve Tutanaklar Kimlik Bilgileri Yer Görme Ödemesi

ÖNEMLİ DUYURU

"yarisma@mersin.bel.tr" e-posta adresine 04.05.2018 ile 09.05.2018 tarihleri arasında kayıt için gönderilen belgeler (katılım belgesi ve dekont) sistemde yaşanan problem nedeni ile tarafımıza ulaşmadığı için bu tarihler arasında kayıt belgelerini gönderen yarışmacıların kayıt belgelerini (katılım belgesi ve dekont) tekrar mail atması hususu önemle rica olunur.

YARIŞMA HAKKINDA

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi "Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması"nın Amacı, Türü, Şekli ve Konusu

Mersin Büyükşehir Belediyesince; ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” açılmıştır.

Kent merkezinde yer alan yarışma alanı onaylı imar planı kararlarına konu olmuş, ancak ortaya çıkan uygulamalar beklenen sonuçlardan uzak kalmıştır. Bir başka ifade ile; merkez (yakın çevre) ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Buradan hareketle günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Ödüller Ve Ödeme Şekilleri

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) eşdeğer ödül belirleyecek olup, her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrılmıştır.

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz(30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlan Tarihi
26 MART 2018
Son Soru Sorma Tarihi
16 NİSAN 2018
Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi
19 NİSAN 2018
Son Yer Görme Tarihi
21 MAYIS 2018
Projelerin Son Teslim Tarihi
8 HAZİRAN 2018
Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün
12 HAZİRAN 2018
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi
26 HAZİRAN 2018

Ödül Töreni ve Kolokyum

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışmasının Ödül töreni ve Kolokyum 13.07.2018 Cuma günü saat 15:30‘da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapılacaktır.

Sergi

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışmasına katılan tüm projeler 10.07.2018 Salı gününden itibaren bir hafta boyunca 8:00- 17:00 saatleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında sergilenecektir.

Yer Görme Ödemesi

Yer görme belgesi alan ve şartnameye uygun proje teslim eden yarışmacılara şartnamenin 9. Maddesine göre yer görme ödemesi yapılacaktır. Ulaşımla ilgili biletlerin iletişim bilgisi ve rumuzla birlikte yarisma@mersin.bel.tr adresine 23.07.2018 tarihine kadar gönderilmesi önemle rica olunur.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışmacılara verilecek bilgi ve belge içerikleri aşağıda verilmiştir. İçeriklerin tamamını indirmek için tıklayınız.

Ek - 1

  1. Kimlik Formu
  2. Katılım Belgesi

Ek - 2

  1. Mevcut Arazi Kullanım Şeması
  2. Halihazır Harita
  3. Kent Merkezi Ulaşım ve Kavşak Çözümleme
  4. Jeolojik Etüt Verileri
  5. Mülkiyet/ Sahiplilik
  6. Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar

Ek - 3

  1. Görseller

GALERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi VR Mersin'den alınan görüntülerin oluşturduğu Galeri bölümüne hoş geldiniz.

İLETİŞİM

Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN

yarisma@mersin.bel.tr

0324 533 16 01